Bạn đang đọc truyện Tối Cường Bạo Thần Hệ Thống thể loại Truyện hệ thống huyền ảo.

Bạch Phong ngoài ý muốn vượt qua Hồn Thiên đại lục, kích hoạt Tối Cường Bạo Thần Hệ Thống.

“Ngươi nói cái gì, ngươi Thiên Dương Đan đã là cực phẩm hoàn mỹ cấp, tuyệt đối không có khả năng có so với nó còn tốt hơn, lão tử phát động Bạo Hồn, luyện chế ra tới dược hiệu có thể bạo tăng ngàn vạn lần, mạnh ngươi con mẹ nó cũng không dám ăn, ngươi tin hay không!”

“Ngươi nói cái gì, ngươi là Thần Minh cảnh cường giả, cao hơn ta bảy cái đại cảnh giới, tin hay không lão tử nhất quyền phát động Bạo Hồn, lực công kích lật 100 triệu lần, để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy!”

“Ngươi nói cái gì, trong tay ngươi có bảy tám kiện bảo bối, lão tử tùy tiện giết hai cái địch nhân, phát động Bạo Hồn đều có thể tuôn ra bảo bối, trông thấy ngọn núi nhỏ kia sao, đều là ta không muốn bảo bối!”

Đẳng cấp trong truyện Tối Cường Bạo Thần Hệ Thống
Hồn Thiên Đại Lục đẳng cấp chia làm : Thối Thể cảnh, Ngưng Thần cảnh, Linh Hải cảnh, Hóa Nguyên cảnh, Dung Anh cảnh, Thần Du cảnh, Thiên Mạch cảnh, Thông Thiên cảnh, Thần Minh cảnh. Chín đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới đồng dạng chia làm chín tầng.
Hồn Thiên Bốn Châu đẳng cấp chia làm : Võ giả , Võ Sĩ , Võ Sư , Võ Tướng , Võ Vương , Võ Hoàng , Võ Thánh , Võ Tôn , Võ Thần .Chín đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới đồng dạng chia làm chín tầng.

Mới nhất
4 năm trước
Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.