Truyện Tiên Mộ là bộ tiên hiệp hay được nhiều độc giá đánh giá tốt
Mười vạn năm trước, chư tiên đại chiến, vạn tiên vẫn diệt, tiên đạo đoạn tuyệt, Tiên Giới ở trong tiên mộ san sát. Mười vạn năm về sau, Mạc Kim Giáo Úy mang theo [ Sinh Tử Thiên Thư ] giáng lâm Tiên Giới. “Trộm mộ thế nhưng là một môn nghệ thuật, ca đến nói cho các ngươi biết trộm mộ chính xác thao tác phương thức.” Lục Vân nhìn xem trong tiên mộ luống cuống tay chân Tiên Nhân, ngưu khí hống hống nói. . . .

Cảnh giới tu luyện trong Tiên Mộ:
_ Khí Cảnh: Luyện Khí – Ngưng Khí – Hóa Khí.
_ Đan Cảnh: Kim Đan, Mệnh Đan, Nguyên Đan.
_ Thần Cảnh: Nguyên Thần – Luyện Thần – Hóa Thần.
_Hư Cảnh: Khuy Hư – Động Hư – Phản Hư.
_Chân Tiên
_Thiên Tiên
_Thượng Tiên
_Kim Tiên
_Huyền Tiên
_Chí Tiên
_Quả Vị: La Thiên Quả Vị – Huyền Thiên Quả Vị – Hỗn Nguyên Quả Vị.
_Thông Thiên
_Nguyên Thủy
_Thái Thượng
_ Thái thanh
_ Ngọc thanh ( Nhân vương cảnh )
_ Đại đế ( Thượng thanh cảnh )
Ở nguyên thủy đại đạo cảnh giới là
_Tiên Thiên Đại Đạo ứng với Khí – Đan – Thần – Hư, 4 cảnh.
_Kim Đan đại đạo ứng với Tiên cảnh ( từ Chân tới Chí tiên )
_Chân thần cảnh ứng với Thông thiên – Nguyên thủy – Thái thượng cảnh.
_Thiên Thần là Thái thanh cảnh
_Thần Vương là Ngọc thanh cảnh
_Thiên Địa cảnh (đại thần thông giả ) là Đại đế cảnh.
_Hỗn Độn cảnh (Tiên thiên ma thần ) chính là siêu việt đại đế.
_ Tạo Vật Chủ
_Bất Hủ Chi Vương
_Vĩnh Hằng Chi Chủ
Nhân đạo thành lập thì cảnh giới giống với Nguyên thủy đại đạo nhưng là do nhân tộc làm chủ lên đổi tên từ thần thành nhân ( Chân thần – Chân nhân, Thiên thần – Thiên Nhân, Thần vương – Nhân vương ).
Quả vị cảnh giới xuất hiện khi nhân đạo sụp đổ và Tiên đạo thành lập.

Mới nhất
4 năm trước
Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.