Đọc truyện Ta Tại Trảm Yêu Ti Trừ Ma Ba Mươi Năm Full. Tác xây dựng tính cách nhân vật truyện này quá hay, trừ nvc tới nvp. Thể hiện rõ được tâm cảnh, trí tuệ của người tu tiên.

Giới thiệu Ta Tại Trảm Yêu Ti Trừ Ma Ba Mươi Năm:
Một thức tỉnh đến, Chu Dịch thành Đại Càn Trảm Yêu ti hành hình quan.

Đúng lúc gặp yêu ma loạn thế, quỷ quái hoành hành, càn khôn kịch biến.

Chu Dịch trốn ở Trảm Yêu ti, mỗi ngày hành hình yêu ma thu hoạch được các loại ban thưởng.

Hoàng Đình Đạo Kinh, Tử Dĩnh tiên kiếm, bàn đào linh căn, ngũ sắc thần trâu, Thiên Cương pháp thuật, Địa Sát thần thông…

Cửu thiên thập địa, từ từ tiên đạo, ta làm chưởng giáo tôn!
– Tags: Ta Tại Trảm Yêu Ti Trừ Ma Ba Mươi Năm full, đọc Ta Tại Trảm Yêu Ti Trừ Ma Ba Mươi Năm prc

Mới nhất
2 năm trước
Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.