Địa Cầu thanh niên Lục Thanh Phong bởi vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong, xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, cũng thu hoạch được hai ngàn năm sau Địa Cầu Liên Bang khai phát ra cỡ lớn chân thực võng du « Hồng Hoang » đăng lục chiếc nhẫn…

Cảnh giới:
– Thai Tức Cảnh.
– Chân Khí Cảnh.
– Trúc Cơ tam cảnh : Dẫn Khí, Ngưng Dịch, Bồi Nguyên,
– Linh Hư: Tâm Động, Thần Tịch, Dung Hợp.
– Kim Đan tứ cảnh : Hư Đan, Thực Đan, Tụ Pháp, Kim Đan.
– Nguyên Thần tứ cảnh : Dưỡng Thần, Hóa Thần, Xuất Khiếu, Hợp Thể.
– Đại Thừa (Chân Tiên)…
– Địa Tiên :..
– Thiên Tiên :..
– Kim Tiên :…

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!

Truyện cùng tác giả

Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.