Vô tình nhặt được sắc tình hệ thống, nữ sinh Lạc La từ nay bước trên con đường tính phúc vô biên.
Bổn văn ba không: không np play, không insert play, không SM play. Tiết tháo vốn không có, không tính trong bài này!

Mới nhất
1 tháng trước
Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar Level: 3
  430
  599
  0
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.