Xuyên qua viễn cổ truyện người lớn. Lục bạch sanh xuyên qua viễn cổ gặp được lang tộc người, tiểu người sói không bá đạo thực nhuyễn manh còn sẽ anh anh anh đâu…? ( chú ý: Bổn văn 1V1 nam nữ chủ đều là lần đầu tiên, không tao không lãng… )

Mới nhất
1 tháng trước
Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar Level: 3
  430
  599
  0
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.